základné informácie

ďalšie informácie

rozšírené informácie

chemické zloženie

liečivé účinky

iné využitie

Korytnica - Prírodna liečivá voda

Korytnica - prírodná minerálna voda

Zdroj: prameň Klement, Korytnica

Charakteristika: prírodná minerálna voda v pôvodnom stave, neupravovaná, stredne mineralizovaná, uhličitá, síranovo – hydrogén-uhličitanová, vápenato – horečnatá, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a síranov, slabo kyslá, studená.

Sediment je prírodný jav, ktorý neovplyvňuje akosť prírodnej liečivej vody.

Obsah prvkov v mg/ l

Anióny

mg/l

Katióny

mg/l

Floridy F-

0,85

Sodík Na+

5,4

Chloridy Cl-

4,61

Vápnik Ca2+

653,0

Sírany SO42-

1.280,0

Horčík Mg2+

165,0

Hydrogénuhličitany
HCO3-

1.165,0

Draslík K+

5,1

Hydrogénfosfáty
HPO3-

0,07

Železo Fe2+

19,63

 

 

Mangán Mn2+

1,32

 

 

Lítium Li+

0,07

 

 

Amónium NH4+

0,13

© 2005 - 2011 Doktor Webster s.r.o.

[domov] [o nás] [novinky] [produkty] [zaujímavosti]

[vstup do partnerskej sekcie korytnických vôd]