základné informácie

chemické zloženie

pitný režim

desatoro pitného režimu

Korytnická pramenitá voda neperlivá

Korytnická - pramenitá voda neperlivá

Zdroj: prameň Stredný Úplaz, katastrálne územie L. Osada, Korytnica

Charakteristika: nízkomineralizovaná voda, kyslá, hydrogénuhličitanovo-síranovo vápenatá, studená

Obsah prvkov v mg/ l

Anióny

mg/l

Katióny

mg/l

Hydrogénuhličitany
HCO3-

22,00

Vápnik Ca2+

8,82

Sírany SO42-

9,10

Sodík Na+

1,90

Dusičnany NO3-

3,51

Horčík Mg2+

0,97

Chloridy Cl-

< 2,00

Draslík K+

0.50

Hydrogénfosfáty
HPO42-

0.04

Amónium NH4+

0.03

Dusitany NO2-

< 0,01

Lítium Li+

0.002

© 2005 - 2011 Doktor Webster s.r.o.

[domov] [o nás] [novinky] [produkty] [zaujímavosti]

[vstup do partnerskej sekcie korytnických vôd]