základné informácie

rozšírené informácie

chemické zloženie

minerály a ich vplyv na organizmus

Korytnica - prírodná minerálna voda - jemne perlivá

Korytnica - prírodná minerálna voda

Zdroj: prameň Antonín, Korytnica

Charakteristika: vysoko mineralizovaná voda, kyselka, síranovo -hydrogénuhličitanová, vápenato – horečnatá, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, vápnika, horčíka a síranov, slabo kyslá, studená

Ošetrená: odželeznená ozonizáciou

Obsah prvkov v mg/ l

Anióny

mg/l

Katióny

mg/l

Floridy F-

0,96

Sodík Na+

4,9

Chloridy Cl-

3,19

Vápnik Ca2+

657,0

Sírany SO42-

1.290,0

Horčík Mg2+

151,0

Hydrogénuhličitany
HCO3-

1.110,0

Draslík K+

5,1

Hydrogénfosfáty
HPO42-

0,48

Železo Fe2+

0,00

Dusičnany NO3-

< 0,08

Lítium Li+

0,06

Dusitany NO2-

< 0,01

Amónium NH4+

0,3

© 2005 - 2011 Doktor Webster s.r.o.

[domov] [o nás] [novinky] [produkty] [zaujímavosti]

[vstup do partnerskej sekcie korytnických vôd]